Co warto wiedzieć o skręceniu stawu skokowego?

0

Skręcenie stawu skokowego – przyczyny

Skręcenie stawu skokowego jest jednym z najczęstszych urazów, do których dochodzi podczas biegania, gry w koszykówkę lub nawet w trakcie zwykłego chodu. Podczas skręcenia stawu skokowego ma miejsce naruszenie torebki stawowej bez trwałego przemieszczenia się kości względem siebie. Jest to kontuzja bolesna i uciążliwa, jednak nie wiąże się z trwałym i bezpośrednim zagrożeniem zdrowia. Najczęstszą konsekwencją kontuzji jest odnawianie się urazu i pojawienie się tendencji do nawykowych skręceń stawu skokowego.

Wyróżnia się dwa mechanizmy skręcenia – ewersyjny i inwersyjny. Są one ściśle powiązane z przyczyną urazu i różnią się rodzajem uszkodzonych struktur. Podczas skręcenia ewersyjnego dochodzi do zerwania lub naciągnięcia więzadeł i torebki stawowej od strony przyśrodkowej, co wynika z gwałtownego zwiększenia zakresu ruchu zbliżającego kostkę przyśrodkową w kierunku nogi zdrowej. Odwrotna sytuacja ma miejsce podczas skręcenia stawu skokowego o charakterze inwersyjnym. Następuje wtedy uszkodzenie torebki stawowej i więzadeł bocznych, a jest to spowodowane nagłym ruchem nadmiernego odwrócenia stopy, który uszkadza wyżej wymienione struktury. Ponad 90 procent wszystkich przypadków skręcenia stawu skokowego ma charaktery inwersyjny.

Stopnie skręcenia stawu skokowego

W zależności od poziomu uszkodzeń wyróżnia się trzy stopnie skręcenia stawu skokowego. Skręcenie lekkie (pierwszego stopnia) charakteryzuje się pojawieniem się obrzęku oraz bólu w okolicy stawu skokowego, natomiast w jego przebiegu występują zaledwie niewielkie ograniczenia zakresu ruchu. Drugi stopień to skręcenie średnie, które charakteryzuje się większym nasileniem dolegliwości – tkliwością, bólem miejscowym i silnym obrzękiem. Ostatni, najtrudniejszy w leczeniu stopień, to skręcenie ciężkie w trakcie przebiegu którego występuje silny ból oraz obrzęk i znaczna niestabilność struktur stawowych. Artykuł powstał we współpracy z portalem https://www.aptekakamagra.pl

Jak wygląda leczenie?

Leczenie skręcenia stawu skokowego można podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje rekonwalescencję pourazową, czyli elewację i odciążanie kończyny, a także stosowanie zimnych okładów. Zaleca się również stosowanie opatrunków uciskowych, do wykonania których można wykorzystać bandaż elastyczny, w celu poprawy zwartości i stabilizacji całego stawu. Po ustąpieniu bólu i lokalnej tkliwości należy wdrożyć postępowanie rehabilitacyjne, które powinno koncentrować się na wzmacnianiu siły mięśniowej zginaczy podeszwowych stopy, poprawie propriocepcji oraz zwiększeniu zakresu ruchu stawu urazowego.

Dodaj komentarz