Jelenia Góra i jej zabytki: kościół św. Erazma i Pankracego

0

Jelenia Góra, jak na miasto mogące się pochwalić ciekawą historią, kusi licznymi zabytkami. Są wśród nich cenne zabytki sakralne, takie jak kościół św. Erazma i Pankracego. Co warto wiedzieć na temat tej budowli?

Pierwszy kościół w tym miejscu istniał już w XIII wieku, jednak do naszych czasów nie pozostał po nim żaden ślad. Obecną świątynię zaczęto wznosić w połowie XV wieku, choć w późniejszych latach również wkładano sporo pracy w jej rozbudowę oraz odbudowę po kolejnych pożarach czy zniszczeniach wojennych. Efekt? Powstała piękna świątynia, w której wnętrzu można podziwiać cenne dzieła sztuki sakralnej z różnych okresów historycznych. Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę podczas zwiedzania tego zabytku?

Najsłynniejszy zabytek Jeleniej Góry jest potężną bazyliką, wzniesioną z łamanego kamienia. Warto tu również zwrócić uwagę na detale architektoniczne (np. zworniki czy portale), które wykonano z ciosów piaskowcowych.
Najstarszą częścią tego kościoła jest prezbiterium, które z zewnątrz otaczają potężne skarpy. Jego najważniejszą ozdobą jest ołtarz główny, wykonany w początkach XVIII wieku przez pochodzącego z Norwegii rzeźbiarza, Tomasza Weisffeldta. Ostatnie lata swego życia artysta ten spędził na Śląsku, na terenie którego można się spotkać z jego licznymi dziełami. Jednym z nich jest właśnie ołtarz w kościele jeleniogórskim. Można tu zobaczyć m. in. figury przedstawiające św. Erazma oraz św. Jana Chrzciciela, św. Piotra i Pawła, św. Wojciecha z wiosłem oraz św. Pankracego, którego atrybutem jest męczeńska palma. Można tu również ujrzeć obraz, który przedstawia scenę Przemienienia Pańskiego na górze Tabor. To dzieło sztuki zostało wykonane przez Jana Kretschmera z Głogowa – ucznia znanego doskonale na Śląsku malarza Willmanna. W górnej kondygnacji można zobaczyć obraz Boga Ojca oraz figury św. Jadwigi i Barbary. W prezbiterium znajduje się też ciekawa kaplica grobowa fundatora ołtarza. Był nim zmarły w 1710 roku proboszcz Jan Panek. Jego alabastrowe popiersie jest główną ozdobą kaplicy, w której dodatkowo znalazło się miejsce na liczne epitafia.

Na jakie elementy kościelnego wyposażenia warto jeszcze zwrócić uwagę? Ciekawym zabytkiem sztuki sakralnej jest renesansowa ambona z końca XVI wieku, którą można zobaczyć przy łuku tęczowym. Zdobią ją figury Ewangelistów, a przy każdym z nich można ujrzeć personifikację jednej z cnót. Przy św. Łukaszu pojawia się Wiara i Nadzieja, przy św. Janie Męstwo, przy św. Marku Miłosierdzie, a przy Mateuszu – Wstrzemięźliwość. Słup, który wspiera tę ambonę, ozdobiony jest rzeźbą dwugłowego orła austriackiego oraz herbami: cesarza Rudolfa II oraz Jeleniej Góry. Warto też zwrócić na schody, a raczej ich balustradę, ozdobioną scenami z życia Jonasza i Eliasza.
W czasie zwiedzania kościoła warto też zwrócić uwagę na ołtarze boczne, pochodzące z początków XVIII wieku. Jeden z nich poświęcony jest św. Barbarze, drugi św. Ignacemu Loyoli. Ciekawie prezentuje się też kaplica Świętego Krzyża, w której można zobaczyć figurę Chrystusa Ukrzyżowanego. Renesansowe stalle mieszczańskie z XVI wieku, barokowy prospekt organowy, wykonany w początkach XVIII stulecia oraz obraz przedstawiający śmierć św. Józefa – oto kolejne skarby sztuki sakralnej, z którymi można się spotkać we wnętrzu tej bazyliki.

Wycieczki po tak pięknym mieście, jakim jest Jelenia Góra, będą dla każdego z nas wspaniałą przygodą oraz szansą na poznanie historii sztuki. Z cennymi dziełami można się tu spotkać w wielu miejscach – m. in. w bazylice św. Erazma i św. Pankracego.

Dodaj komentarz