Kostomłoty: niezwykła wieś i jej skarby

0
Kostomłoty: niezwykła wieś i jej skarby

Jedną z ciekawszych wsi, z jakimi można się spotkać w trakcie wycieczki po wschodniej części kraju, są Kostomłoty. Ta urocza miejscowość kusi położeniem w dolinie Bugu, bliskością granicy z Białorusią oraz cennymi zabytkami, dzięki którym można poszerzyć swą wiedzę na temat historii Polski oraz różnych religii, z których wyznawcami można się spotkać na wschodzie kraju. Co warto wiedzieć o tej miejscowości? Na jakie atrakcje warto zwrócić uwagę podczas jej zwiedzania?

Kostomłoty to jedna z ciekawszych miejscowości, jakimi może nas oczarować województwo lubelskie. Wiadomo, że historia tej wsi zaczyna się w okresie średniowiecza. Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z drugiej połowy XIV wieku i dotyczą ówczesnych właścicieli tej osady, czyli augustianów z Brześcia Litewskiego. W XVI wieku władzę nad Kostomłotami sprawowali już przedstawiciele rodu Sapiehów z Kodnia.

Od samego początku w dziejach Kostomłotów rolę bardzo ważną odgrywała religia, przy czym w czasie spaceru po wsi można się spotkać z różnymi wyznaniami i obrządkami. Wiadomo, że w dzieje miejscowej parafii unickiej sięgają XVII wieku, natomiast od lat 20-tych XX wieku funkcjonuje tu katolicka parafia obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (obecnie jest to jedyny ośrodek duszpasterski w Polsce, w którym można się spotkać z takim właśnie obrządkiem). We wsi tej działa również dom zakonny Małych Sióstr Jezusa oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, a miejscowa parafia prawosławna korzysta z drewnianej cerkwi, przeniesionej tu ze wsi Dobrowody.

Czym przyciągają Kostomłoty? Dla wielu osób wieś ta jest przede wszystkim miejscem, w którym funkcjonuje jedyna na świecie parafia neounicka. Korzysta ona z drewnianej cerkwi św. Nikity Męczennika, którą wzniesiono w latach 30-tych XVII wieku z myślą o miejscowych unitach. Dziś cerkiew ta znana jest jako Sanktuarium Unitów Podlaskich oraz ważny ośrodek pielgrzymkowy, na terenie którego oddaje się cześć m. in. błogosławionym męczennikom z Pratulina. Cennym obiektem jest tu również cerkiew św. Serafina z Sarowa, służąca miejscowym prawosławnym. Wzniesiona w latach 50. XX wieku w Dobrowodzie koło miejscowości Kleszcze, w 2003 roku trafiła nad Bug, co miało związek z utworzeniem w Kostomłotach prawosławnego monasteru i powołania przy nim parafii. We wsi tej nie brak i takich zabytków, jakimi są drewniane domy, pochodzące głównie z XIX stulecia. W czasie zwiedzania tej miejscowości warto też zwrócić uwagę na park dworski z XIX stulecia, który przypomina o rodach, które dawniej sprawowały pieczę nad Kostomłotami.

Dodaj komentarz