Osoby marzące o wykonywaniu zawodu pilota samolotu turystycznego, muszą posiadać legalną licencję PPL. Uzyskanie tego dokumentu jest możliwe, gdy kandydat ukończy z wynikiem pozytywnym kurs PPL.

Coraz więcej osób chce wykonywać pracę pilota turystycznego. Jest to możliwe, dzięki kursom prowadzonym w naszym ośrodku. Oferujemy profesjonalne szkolenia PPL, które upoważniają do uzyskania takiego certyfikatu, jak licencja pilota turystycznego. Osoba, która wejdzie w jej posiadanie, może odbywać loty niekomercyjne, ale wyłącznie na samolotach jednosilnikowych o maksymalnej masie startowej> 5700 kg. Polecana przez nasz ośrodek szkoleniowy licencja PPLA, wymaga zapisania się na kurs. Obejmuje on 45 godzin lotów, w tym 5 godzin ćwiczeń praktycznych na symulacyjnym urządzeniu treningowym Flight Simulation Training Device, które stanowi podstawowe wyposażenie naszego ośrodka.

Kurs PPL – jak zdobyć licencję pilota turystycznego?

Prowadzone przez nas szkolenia PPL, umożliwiają indywidualne prowadzenie samolotów. Ukończenie kursu pozwala na ubieganie się o taki dokument, jak licencja PPLA. Kurs praktyczny PPLA pozwala na rozpoczęcie szkolenia VFR Night. Osoby zainteresowane kursem PPLA muszą przejść obowiązkowe testy. Licencja PPL A, jest możliwa do uzyskania, po ukończeniu przez kandydata 16 roku życia. Wydanie licencji odbywa się, wyłącznie wtedy, gdy kandydat osiągnie 17 rok życia. Przed przystąpieniem do kursu należy postarać się o pozytywne orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-Med, co najmniej II klasy. Oferowany przez nas kurs PPL obejmuje 100 godzin szkolenia teoretycznego w trybie zaocznym, jak i stacjonarnym. Zajęcia prowadzone są w grupach i indywidualnie.

Licencja PPLA – podstawowe wymogi

Oferowana przez nasz ośrodek szkoleniowy licencja PPL wymaga zaliczenia 45 godzin lotu w ramach szkolenia praktycznego. Należy także zdać egzamin teoretyczny z 9 przedmiotów. Odbywa się on przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Kandydat musi również zdać pozytywnie egzamin praktyczny, który pozwala na uzyskanie licencji PPLA. Osoby, które posiadają poważne schorzenia, nie mogą ubiegać się o licencję PPL licencja. Dotyczą one narządu wzroku, słuchu, zaburzeń pracy mięśnia sercowego itp.  Pilot mający licencję PPL A może ubiegać się o tytuł instruktora samolotowego. Jednakże musi zadbać o to, aby jego  uprawnienia FI(A)R, zostały wpisane do takiego dokumentu, jak licencja PPL A.

Licencja PPL daje możliwość odbywania lotów turystycznych na samolotach o mniejszej masie. Szkolenie uprawniające do wydania wyżej wymienionego dokumentu odbywa się w naszym ośrodku.

Dodaj komentarz