Chełm: wyjątkowe miasto i jego zabytki

0
Chełm: wyjątkowe miasto i jego zabytki

Chełm to kuszący cel wycieczki dla tych, którzy we wschodniej części Polski chcą w przyjemny i pożyteczny zarazem sposób spędzić wolny czas. Jakie atrakcje czekają tutaj na gości? Co koniecznie trzeba zobaczyć podczas zwiedzania tego miasta?

Chełm to jeden z najważniejszych ośrodków miejskich wschodniej Lubelszczyzny, na terenie którego wciąż panuje wyjątkowa atmosfera. Ciekawa historia miasta przyciąga, a zachowane tutaj zabytki cieszą się ogromnym zainteresowaniem turystów. To miasto, jako część Grodów Czerwieńskich, było przed wiekami przedmiotem rywalizacji między władcami ruskimi i polskimi. Ważnym okresem w dziejach Chełma był wiek XIII, kiedy to miasto weszło w skład Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, stając się jednocześnie siedzibą księcia Daniela Romanowicza. To dzięki niemu w połowie XIII wieku powstał kompleks budowli, wokół których zaczęło powstawać dzisiejsze miasto. W XIV wieku Chełm stał się częścią Polski, stając się ważnym ośrodkiem administracji kościelnej i świeckiej. To tu miał swą siedzibę biskup rzymskokatolicki, to tu urzędował biskup prawosławny, a po unii brzeskiej – unicki. Ziemia chełmska odgrywała też ważną rolę w krajowej polityce, mogła się też pochwalić znaczną reprezentacją w sejmie walnym. Do dziś o czasach świetności tego miasta przypominają nam ciekawe zabytki, w gronie których nie brak cennych perełek dawnej architektury. Na które z nich warto zwrócić szczególną uwagę?

Wycieczki po Chełmie warto zaplanować w taki sposób, by znaleźć czas na spacer po Górze Chełmskiej, będącej najważniejszym punktem na turystycznym planie tego miasta. Do dziś zachowały się tu pozostałości po grodzisku księcia Daniela Romanowicza, choć dla większości turystów głównym celem wizyty w tym miejscu są tak cenne zabytki sakralne, jak późnobarokowa bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny czy Pałac Biskupów Unickich. Warto też zwrócić uwagę na takie atrakcje Chełma, jak zabudowania unickiego seminarium duchownego oraz na cerkiew pw. św. Mikołaja, pochodzącą z połowy XVIII stulecia. Obecnie jest ona wykorzystywana jako siedziba Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza – placówki, którą w czasie wycieczki po Chełmie z pewnością warto zwiedzić.

Co jeszcze warto zobaczyć w Chełmie? Rynek z pozostałościami ratusza z XV stulecia, studnią miejską oraz drewnianym kioskiem, będącym ciekawą pamiątką z początków XX wieku. Późnobarokowy kościół parafialny pw. Rozesłania Świętych Apostołów oraz klasycystyczna cerkiew pw. św. Jana Teologa z połowy XIX wieku to kolejne zabytki sakralne, które warto zwiedzić. Dumą Chełma są jednak podziemia kredowe, które powstawały etapami od XIII wieku. To wspaniała atrakcja, dzięki której Chełm staje się coraz ważniejszym ośrodkiem turystycznym oraz miejscem wymarzonym dla tych, którzy lubią spędzać wolny czas w przyjemny i pożyteczny sposób.

Dodaj komentarz