Wakacje w Rosji – wszystko co musisz wiedzieć

0

Znudziły Ci się popularne wakacyjne kierunki? A może jesteś miłośnikiem wschodniej kultury lub po prostu Rosja Cię fascynuje? Bez względu na to, dlaczego marzy Ci się wyjazd do tego kraju – musisz wiedzieć o paru istotnych kwestiach, koniecznych do realizacji wyjazdu.

Wiza

Aby w ogóle wjechać na teren Federacji Rosyjskiej, potrzebujesz aktualnej wizy. Ponadto Twój paszport musi być ważny jeszcze co najmniej pół roku (dokładnie 180 dni) po dacie planowanego opuszczenia Rosji. Jak otrzymać dokumenty wizowe? Pierwszym krokiem jest wypełnienie (w formie elektronicznej) specjalnego formularza wizowego, dostępnego na stronie Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Bez obaw – dostępna jest szczegółowa instrukcja w języku polskim. Co ważne, niech Cię nie przerazi skrupulatność i niezwykła szczegółowość pytań.

Jeśli popełnisz jakiś błąd, będziesz mógł jeszcze raz edytować swój wniosek. Po wydrukowaniu formularza należy na niego nakleić swoje zdjęcie (o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm), wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Nie zapomnij o własnoręcznym podpisie. Następnie, wraz z resztą niezbędnych dokumentów, wniosek należy przedłożyć w odpowiedniej placówce dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub Rosyjskim Centrum Wizowym (miejsce wskazane przy wypełnianiu elektronicznego formularza). Opłata konsularna jest pobierana przed wydaniem dokumentów, a w przypadku ewentualnej odmowy wydania wizy nie podlega zwrotom.

Co z Obwodem Kaliningradzkim?

Zapewne ucieszy Cię wiadomość, że jeśli wybierasz się do Obwodu Kaliningradzkiego lub Petersburga i Obwodu Leningradzkiego, wystarczy Ci bezpłatna wiza elektroniczna. Nowe przepisy wprowadzono odpowiednio w lipcu i październiku 2019 r. Celem jej uzyskania musisz wypełnić wniosek na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji i dołączyć (również w formie elektronicznej) swoją fotografię.

Weryfikacja zgłoszenia trwa do 4 dni, a wystawiona e-wiza, począwszy od daty wystawienia, jest ważna przez 30 dni i upoważnia do pobytu nieprzekraczającego 8 dób, łącznie z dniem wyjazdu. Istotnym jest, że na podstawie wizy elektronicznej możesz podróżować tylko w granicach obszaru, na który otrzymałeś pozwolenie. Wjazd na pozostałe tereny Federacji Rosyjskiej jest surowo zabroniony, a nawet niemożliwy.

Zaproszenie

Tutaj musisz się nastawić na kolejny wydatek. Koszt otrzymania takiego zaproszenia to zazwyczaj ok. 100 zł. Najczęściej specjalne zaproszenia są wystawiane przez biura turystyczne. Ponadto obecnie w Internecie istnieje dosyć szeroka oferta stron, za pośrednictwem których możemy się o nie ubiegać. Po wypełnieniu formularza online i dokonaniu wpłaty, gotowe zaproszenie otrzymasz na skrzynkę mailową.

Wyjątkiem jest wyjazd na groby krewnych. Wtedy zamiast zaproszenia trzeba złożyć stosowne dokumenty wystawione przez organy rosyjskie potwierdzające fakt istnienia pochówku, a także dokument potwierdzający pokrewieństwo z osobą pochowaną (oryginał lub kopia). Wystawiana wtedy wiza jest ważna przez 10 dni.

Ubezpieczenie

Kolejną ważną sprawą jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 30 000€, ważnego na terytorium Federacji Rosyjskiej (lub uniwersalnego, ważnego na całym świecie). Potwierdzenie jego posiadania trzeba przedłożyć w Konsulacie przy składaniu wniosku o wizę. W skład polisy powinny wchodzić: następstwa nieszczęśliwych wypadków, koszty leczenia oraz transportu do kraju, a także odpowiedzialność cywilna (OC).

Jak widać, przed wyjazdem do Rosji czeka Cię niemało formalności. Warto jednak przez to przebrnąć i zwiedzić kawałek jednego z najbardziej niesamowitych krajów świata.

Dodaj komentarz